Що таке післяпроектний моніторинг!!!!

8-16-2019

Екологічний моніторинг (моніторинг довкілля) — це комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом природних і антропогенних факторів. Таким чином, враховуючи вимоги законодавства у складі проекту необхідна розробка програми державного екологічного моніторингу та виробничого екологічного контролю. Проведення державного екологічного моніторингу здійснюється за рахунок бюджетних коштів (федерального бюджету, регіонального, місцевого), проведення виробничого екологічного контролю здійснюється за рахунок коштів господарюючого суб’єкта.

Наявність на підприємстві результатів ВЕК доводять відповідність його діяльності вимогам природоохоронного законодавства дозволить господарюючому суб’єкту виключити можливість застосування до нього штрафних санкцій від контрольних організацій і перевірок аудиторів. Основним завданням екологічного моніторингу (контролю) при будівництві та експлуатації об’єкта є отримання своєчасної, достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та її зміни в районах реалізації проектних рішень та зонах можливого негативного впливу.

До початку будівництва отримання фонових характеристик стану навколишнього природного середовища. Систематичні спостереження на обґрунтованих проектом пунктах спостережень за станом природного середовища і виявлення негативних наслідків експлуатації об’єкта або впливів навколишнього середовища. Уточнення розміру шкоди водних біологічних ресурсів бухти. Розробка, в разі необхідності, рекомендацій і заходів щодо зменшення виявленого в ході екологічного моніторингу негативного впливу господарської діяльності.

Екологічний моніторинг включає в себе дослідження водних об’єктів, земель, лісів, атмосфери, флори і фауни. Методи та засоби екологічного моніторингу утворюють складну систему, що використовує різні науки про Землю. Реалізація моніторингу здійснюється на детальному, локальному, регіональному, національному і глобальному рівнях. Наукове обгрунтування моніторингу довкілля виконується згідно з Програмою моніторингу. Програма має містити чіткі цілі і стратегії проведення заходів моніторингу та механізми їх реалізації.