ТЕХНОЛОГІЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ

9-10-2018


Характеристики пропонованої технології є прийнятними для її практичного використання. Відзначається потенційна ефективність нозологічної експрес-діагностики в роботі лікаря загальної практики та проведення профілактичних оглядів. Можливості діагностики нозологічних ризиків відкривають нові підходи до реалізації принципу профілактичної спрямованості охорони здоров’я. Хочемо вам порекомендувати зробити експрес-діагностику у Компания “Диамеб” за кращою ціною.

Існує безліч методів лабораторної та функціональної експрес-діагностики. Строго кажучи, це методи експрес-вимірювання окремих діагностично значущих лабораторних або функціональних показників. Діагностика як така до процедур виміру не ставиться, вона є процедурою розпізнавання. Вимірюють величини кількісних ознак (показників). Виявляють наявність якісних ознак (у тому числі симптомів). Розпізнають образи. У медицині це образи хвороб як нозологічних одиниць. Для розпізнавання образу хвороби лікар використовує патогномонічні симптоми і показники.

Нозологічна експрес-діагностика – це експрес-розпізнавання самого захворювання або нозологічного ризику. Вона дозволяє швидко, неінвазивно і пасивно виявляти нозологічні ризики, латентні форми, ранні стадії і манифестные випадки захворювань.

Із зазначених чотирьох позицій найбільш цінною є можливість визначення нозологічних ризиків. Саме це забезпечує основу для своєчасної, а отже, найбільш ефективної профілактики захворювання. Даний вид експрес-діагностики сприяє виявленню поширених захворювань і відповідних нозологічних ризиків. Експрес-діагностика первинних і вторинних ризиків створює основу для первинної та вторинної профілактики, експрес-діагностика латентної і манифестной патології для поглибленого діагностичного аналізу та подальшого лікування. Нозологічний ризик підсумовує інші індивідуальні ризики, включаючи генетичний і культурний, онтогенетичний та екологічний, конституціональний і фізіологічний [1, 2].

Нозологічний ризик – це загальний підсумковий індивідуальний ризик, підсумовуючий приватні проміжні ризики, остання інстанція в ієрархії складання приватних проміжних ризиків, реальний індивідуальний ризик захворювання, і, відповідно, він є найбільш надійною основою для індивідуальної профілактики.

Наприкінці 90-х роках XX століття доктор-винахідник С. М. Закіров створив принципово новий спосіб діагностики на основі розпізнавання спектрально-динамічних образів і пристрій для його реалізації. У 2005 р. ця нова хвильова технологія фізичної медицини була представлена читачам журналу «охорона Здоров’я» [3]. На основі нової фундаментальної технології були розроблені прикладні медичні технології спектрально-динамічної діагностики [4, 5], оздоровительнопрофилактического консультування [5] та диспансеризації [6]. Були також розроблені теоретичні та практичні основи діагностики нозологічних ризиків, тобто індивідуальних ризиків виникнення конкретних захворювань [2, 6, 8, 9].

Можливість практичного застосування нозологічної експрес-діагностики з’явилася завдяки створенню, організації виробництва та реєстрації в Республіці Білорусь та Російської Федерації «Комплексу медичного спектрально-динамічного» (КМСД) [10]. Він являє собою нову апаратуру для функціональної діагностики, принцип роботи якої заснований на розпізнаванні образів хвильовий компоненти протікають в організмі процесів, включаючи процеси рискогенеза (процес зростання ризику захворювання) і патогенезу (процес розвитку захворювання).

У цій статті ми пропонуємо увазі лікарів і організаторів охорони здоров’я практичну технологію нозологічної експрес-діагностики.

В залежності від конкретної задачі, висунутою лікарями або організаторами охорони здоров’я, програма нозологічної експрес-діагностики може включати різні за кількістю і складом системи організму. Практика показала, що оптимальний обсяг нозологічної експрес-діагностики включає вісім систем організму: травна, серцево-судинна, сечостатева, бронхолегенева, нервової, кістково-суглобова, імунна, ЛОР-органів.