Роздвоєння особистості: симптоми і лікування

722

Роздвоєння особистості як психологічний термін існує досить давно. Відомий він усім, більш того, особливого подиву роздвоєння особистості, симптоми якої виявляються в появі у хворого другий особистості (і більшої їх кількості), а також усвідомлення ним себе як двох і більше різних індивідів, не викликає. Між тим, особливості цього стану відомі не кожному, тому має місце твердження того факту, що більшість людей просто проводиться неправильна його трактування.

Загальний опис

Роздвоєння особистості є психічним феноменом, зреалізований в наявності у його володаря двох одночасно особистостей, причому в деяких випадках кількість таких особистостей може і перевищувати цей показник. Пацієнтам, які стикаються з цим феноменом, лікарі ставлять діагноз диссоциативного розлади особистості, яке в більшості своїй більш застосовне для визначення розглянутого нами стану роздвоєння особистості.

Диссоциативные розлади являють собою групу психічного типу розладів з характерними змінами або порушеннями в певних властивих людині психічних функціях. До таких зокрема належать свідомість, особистісна ідентичність, пам’ять і усвідомлення фактора безперервності власної ідентичності. Як правило, всі ці функції є інтегрованими складовими психіки, однак при дисоціації відбувається відділення від потоку свідомості деяких з них, після чого, в певній мірі, вони знаходять незалежність. У цьому випадку можлива втрата особистісної ідентичності, а також її виникнення нового виду. Крім того, для свідомості у цей момент можуть перестати бути доступними деякі із спогадів (що властиво, наприклад, станом психогенної амнезії).

Причини роздвоєння особистості

Роздвоєння особистості, або ж її дисоціація, являє собою цілий механізм, за рахунок якого розум знаходить можливість поділу на певні частини конкретних спогадів або ж думок, актуальних для звичайного свідомості. Роздвоєні таким чином підсвідомі думки стирання не піддаються – стає можливим їх повторне і спонтанне поява у свідомості. Пожвавлення їх відбувається при дії відповідних пускових механізмів – тригерів. В якості тригерів можуть виступати події та об’єкти, які оточують людину при виникненні травматичної для нього події.

Прийнято вважати, що роздвоєння особистості провокується сукупністю кількох таких факторів, як стрес нестерпного масштабу, здатність до диссоциативному станом (у тому числі і до відокремлення власних спогадів, ідентичності або сприйняттю від свідомості), а також вияв механізмів захисту в процесі індивідуального розвитку організму з певною сукупністю властивих цьому процесу факторів.

Крім цього відзначається також і прояв механізмів захисту в дитячому віці, що пов’язано з недоліком участі і турботи до дитини на момент отримання ним травматичного досвіду або з нестачею захисту, необхідної щоб уникнути подальшого досвіду, для нього небажаного. Відчуття уніфікованої ідентичності у дітей не є вродженим – воно розвивається в результаті впливу маси різних переживань і джерел.

Що стосується власне процесу роздвоєння (дисоціації), то він є досить тривалим і складним за своєю суттю, причому відзначається досить широкий властивий йому спектр дії. Між тим, якщо у пацієнта визначається диссоціативний розлад, то це зовсім не є фактом прояву у нього психічного захворювання.

Так, наприклад, в помірному ступені дисоціація найчастіше настає при стресі у людей, які з тих чи інших причин були протягом тривалого часу позбавлені сну. Виникає дисоціація також при отриманні дози «звеселяючого газу», при проведенні стоматологічного оперативного втручання або при перенесенні незначних масштабів аварії. Супутником перерахованих ситуацій, як уже зазначено, часто стає нетривалий за часом диссоциативный досвід.

В числі найпоширеніших варіантів диссоциативного стану також можна відзначити і таку ситуацію, при якій людина настільки поглинений фільмом або книгою, що світ, що його оточує, ніби випадає з тимчасового простору і часу, відповідно, пролітає повз непомітно. Також відомий і такий варіант дисоціації, яка виникає під час гіпнозу – в цьому випадку також йдеться про тимчасову зміну стану, звичному для свідомості.

Часто людям доводиться відчувати диссоциативный досвід і при сповідуванні релігії, чому зокрема супроводжує знаходження їх в особливих станах трансу. Не виключені ситуації інших варіантів групових або індивідуальних практик (медитації тощо).

У помірних, а також у досить складних формах прояву диссоциаций, як привертають до них факторів виділяють травматичних досвід осіб, пов’язаний з жорстоким поводженням, випробуваним ними в дитинстві. Також поява цих форм актуально для учасників розбійних нападів і бойових дій, тортур різного масштабу або перенесення автокатастрофи, якого-небудь природного стихійного лиха.

Розвиток дисоціативної симптоматики актуально і для пацієнтів з дуже вираженими проявами при посттравматичному постстресовому розладі або при розладі, утвореному в результаті соматизації (тобто, розвитку захворювань, які пов’язані з виникненням больових відчуттів в області тих чи інших органів під впливом актуальних психічних конфліктів).

Примітно, що на підставі результатів північноамериканських досліджень стало відомо, що близько 98% хворих (дорослих), у яких зазначається диссоціативний розлад ідентичності, в дитинстві стикалися з ситуаціями насильства, при цьому 85% з їхнього числа мають задокументованим варіантом затвердження цього факту. На підставі цього можна стверджувати, що насильство, пережите в дитячому віці, є серед розглянутих пацієнтів головною причиною, що сприяє виникненню диссоциативного розлади у множинній та інших різновидах його форм.

Між тим, деякі з пацієнтів могли і не стикатися з випадками насильства, однак мала місце рання втрата (наприклад, смерть близької людини, батька), серйозне захворювання або стресову подію в будь-який інший, масштабної для них, формою прояву.

Роздвоєння особистості: симптоми

Роздвоєння особистості (або ж розлад множинних особистостей, скорочено MPD), яке визначається по-новому в якості диссоциативного розлади ідентичності (скорочено – DID) є найважчою формою диссоциативного розлади, що розташовує відповідною симптоматикою.

І легкі, і помірні форми дисоціації, та складні їх форми, що виникають у пацієнтів з зазначеними в них диссоциативными розладами, що виникають з ряду наступних причин: вроджена схильність до дисоціації; повторення епізодів сексуального або психічного насильства, що відзначаються в дитинстві; відсутність відповідної підтримки у вигляді конкретної особи від жорстокого впливу з боку сторонніх осіб; вплив з боку інших членів сім’ї з симптомами діссоціатівний розладів.

Зупинимося детальніше на дисоціативної симптоматиці, яка може проявлятися в наступному:

 • Психогенна диссоциативная амнезія. В даному випадку мова йде про раптову втрату пам’яті, з якою стикається хворий при травмуючому подію або при стресі. Між тим, в даному стані зберігається здатність до адекватного засвоєння знову одержуваної інформації. Сама ж свідомість не порушується, втрата пам’яті згодом хворим усвідомлюється. Як правило, така амнезія спостерігається під час війн і стихійних лих, причому особливо часто з нею стикаються молоді жінки.
 • Диссоциативная фуга. Являє собою психогенну реакцію втечі, яка проявляється у вигляді раптового відходу з роботи або з дому хворого. Для неї властиве афективне звуження свідомості з наступною, частковою або повною втратою пам’яті щодо минулого. Нерідко хворий не усвідомлює цю втрату. Примітно, що в даному випадку хворий може бути впевненим у тому, що він є іншою людиною, причому він може займатися справою зовсім іншим, навіть для нього незвичним у звичайному стані. Часто хворі, які стикаються з дисоціативної фугою, виявляються в замішанні щодо власної ідентичності або і зовсім придумують нову особистість для себе. В результаті отримання стресового досвіду хворий нерідко веде себе інакше, ніж він поводився раніше, при цьому він може також відгукуватися на інші імена, не усвідомлюючи, що навколо нього відбувається.
 • Диссоціативний розлад ідентифікації. Тут мається на увазі розлад особистості в тій формі, при якій вона є множинною. Актуальність набуває стан, при якому хворий ідентифікується одночасно кількома особами, як би в ньому існуючими. Систематично кожна з цих особистостей домінує, відповідним чином відбиваючись на поглядах хворого, його поведінці і ставленні до себе таким чином, як якщо б інших особистостей не існувало. Всі особи в цьому випадку можуть розташовувати різної статевої приналежністю і віком, крім того, вони можуть належати до будь-якої національності і мати власне ім’я або відповідне їм опис.
  У момент переважання тієї чи іншої особистості над хворим він втрачає пам’ять щодо основної своєї особистості, одночасно не усвідомлюючи і існування інших особистостей. При диссоциативном розладі ідентифікації відзначається тенденція до різкого переходу від домінування однієї особи до іншої.
 • Деперсонализационное розлад. Дане прояв полягає в періодичному або постійному переживанні відчуження власного тіла або психічних процесів так, немов суб’єкт, даний стан переживає, є лише стороннім спостерігачем. Зокрема такий стан схоже з тим станом і переживаннями, які відчуває людина уві сні. Найчастіше в цьому випадку виникає спотворення відчуття просторових і часових бар’єрів, випробовується відчуття нерозмірності кінцівок, а також відчуття дереалізації (тобто відчуття нереальності навколишнього світу). Можливо також відчуття себе як робота. У деяких випадках відзначається супровід цього стану станами тривожними та депресивними.
 • Синдром Ганзера. Відбувається у вигляді умисного продукування психічних розладів у важкій формі їх прояву. В деяких випадках стан описується як мимоговорения (миморечи), при якому на прості запитання дають неправильні відповіді. Синдром відзначається серед осіб, які вже страждають тим чи іншим психічним розладом. Можливо у деяких випадках його поєднання з амнезією і дезорієнтацією, а також з розладами сприйняття. У переважній більшості випадків діагностування синдрому Ганзера відбувається серед чоловіків, особливо у тих з них, які перебувають у місцях позбавлення волі.
 • Диссоціативний розлад у формі трансу. Має на увазі під собою розлад свідомості при одночасному зниженні здатності до реагування на ті чи інші подразники зовнішнього впливу. Спостерігається стан трансу зокрема у медіумів, які проводять спіритичні сеанси, а також у льотчиків при тривалих перельотах, що пояснюється монотонністю рухів в умовах значних швидкостей в комплексі з одноманітністю вражень. Що стосується прояви розладу у формі трансу у дітей, то такого роду стан може бути спровокований травмою або фізичним насильством над ними. Особливого типу, що характеризуються одержимістю, можна відзначити в умовах визначених культур і регіонів. Приміром, у малайців це амок – стан, що виявляється у раптовому нападі люті при подальшому наступі амнезії. Хворий в цьому випадку біжить, все на своєму шляху піддаючи знищення, роблячи це до тих пір, поки не скалічить себе чи не вб’є. У ескімосів таким станом є пиблокто – напади збудження, протягом яких хворий кричить, зриває з себе одяг, імітує звуки, властиві тваринам і т. д., що завершується наступною амнезією.

Слід також зауважити, що диссоциативные стану відзначаються також і серед осіб, які піддавалися інтенсивному і тривалому навіюванню насильницького характеру (наприклад, при примусовому обробці, орієнтованої на свідомість, що відбувається в процесі захоплення терористами або в процесі залучення до секти).

Крім специфічної симптоматики, перерахованої вище, зазначається можлива актуальність у хворого депресії і спроб реалізації суїцидальних намірів, тривожність, раптові зміни в настрої, панічні атаки, фобії, розлади живлення, сну. Можливим є також і наявність іншого типу діссоціатівний розладів, рідкісним, проте не виключених явищем відзначають галюцинації. Єдиної думки щодо зв’язку перерахованої симптоматики і безпосередньо роздвоєння особистості, немає, як немає його і в спробах визначення зв’язку цієї симптоматики і пережитих травм, провокують роздвоєння особистості.

Диссоціативний розлад особистості тісним чином пов’язано з дією механізму, провокативній психогенну амнезію (втрату пам’яті психологічної природи появи з виключенням наявності у головному мозку фізіологічних порушень). В даному випадку мова йде про захисний психологічний механізм, за допомогою якого людина знаходить можливість усунення зі свідомості травмуючих спогадів, при розладі ідентичності даний механізм відіграє роль «перемикача» особистостей. При надмірному використанні цього механізму нерідко виникають повсякденні проблеми з пам’яттю серед хворих з розладом ідентичності.

Також слід відзначити частоту таких явищ, як деперсоналізація і дереалізація у хворих, поява нападів збентеження, розгубленості, виникнення труднощів щодо визначення того, ким, власне, є хворий.

Роздвоєння особистості хоча і передбачає появу нової особистості (а згодом, можливо, і додаткових осіб, що часто відбувається з роками і протікає ледь не в геометричній прогресії їх появи), однак не позбавляє людину власної, базової особистості, носить справжнє ім’я і прізвище. Збільшення числа додаткових осіб пояснюється тим, що хворий виробляє вироблення нових особистостей несвідомо, і робиться це для того, щоб вони допомогли йому найкращим чином впоратися з тією чи іншою актуальною для нього ситуацією.

Діагностування роздвоєння особистості

Діагностування роздвоєння особистості (діссоціатівний розладів) відбувається на підставі відповідності стану хворого наступним критеріям:

 • Пацієнт має дві помітні ідентичності (в тому числі і більшу їх кількість), або ж має дві (або декілька) особистісні стани, кожне з яких володіє власною стійкою моделлю щодо світосприйняття і своїм ставленням до навколишнього світу, своїм світоглядом.
 • Як мінімум дві ідентичності зі змінною періодичністю контролюють поведінку пацієнта.
 • Пацієнт не в змозі пригадати про себе важливу інформацію, причому особливості цієї забудькуватості значною мірою виходять за рамки звичайної забудькуватості.
 • Розглянуте стан наступало не під впливом наркотичних речовин або алкоголю, захворювання чи прийняття іншого роду отруйних речовин. При спробах діагностування роздвоєння особистості у дітей важливо не переплутати цей стан з грою, в якій бере участь вигаданий друг, або з іншими іграми, які передбачають застосування до них фантазії.

Між тим, дані критерії все частіше піддаються критиці, що може пояснюватися, наприклад, невідповідністю їх вимогам, передбаченим у сучасній класифікації в психіатрії, а також низкою інших причин (неякісна змістовна валідність, ігнорування важливих особливостей, низька ступінь надійності і т. д.). За рахунок цього можлива невірна постановка діагнозу, а тому пропонується застосування политетических критеріїв діагностування, які більш зручні в застосуванні щодо діссоціатівний розладів.

Виключення діагнозу органічного ураження мозку проводиться з використанням таких методик, як ЕЕГ, МРТ, КТ.

Під диференціальним аналізом в даному випадку мається на увазі виключення наступних станів:

 • інфекційні захворювання (наприклад, герпес), а також пухлини мозку, за рахунок яких проводиться ураження скроневої частки;
 • делірій;
 • шизофренія;
 • амнестичний синдром;
 • скронева епілепсія;
 • розумова відсталість;
 • розлади, спровоковані прийомом певних психоактивних речовин;
 • посттравматична амнезія;
 • деменція;
 • соматоформні розлади;
 • прикордонні особистісні розлади;
 • біполярний розлад, що характеризується швидкістю чергування в ньому епізодів;
 • стресовий розлад посттравматичного характеру;
 • симуляція розглянутого стану.

Роздвоєння особистості: лікування

Лікування роздвоєння особистості (діссоціатівний розладів) має на увазі під собою психотерапевтичне лікування, медикаментозне лікування або ж комбінацію зазначених підходів.

Психотерапія, наприклад, часто дозволяє надати необхідну допомогу пацієнтам зважаючи спеціалізації лікаря на проблему роздвоєння особистості та наявності у нього відповідного досвіду, застосовного у процесі лікування діссоціатівний розладів.

Деякими фахівцями пропонуються антидепресанти або специфічні транквілізатори, орієнтовані на придушення надлишкової активності хворого і на позбавлення від депресивних станів, які нерідко актуальні при діссоціатівний розладах. Між тим не зайвим буде відзначити і те, що пацієнти з даним розладом в крайній мірі схильні звиканню до застосовуваним в терапії медикаментів, а також залежності від них.

В якості одного з варіантів методів лікування часто рекомендують гіпноз, почасти з тієї причини, що він сам по собі пов’язаний з диссоциативным станом. Нерідко гіпноз успішно застосовується фахівцями у «закриття» додаткових особистостей.

Що стосується перспектив одужання, то при роздвоєнні особистості вони носять різний характер. Так, лікування від диссоциативного втечі відбувається переважно швидко. Досить швидко піддається лікуванню і диссоциативная амнезія, яка, однак, у ряді випадків переходить у хронічну форму розладу. В цілому ж роздвоєння особистості є хронічним станом, що визначає необхідність у безперервному лікуванні протягом строку порядку від п’яти і більше років.

При наявності симптоматики, властивої роздвоєння особистості, необхідно звернутися до психіатра.