Атеросклероз: симптоми і лікування

431

Атеросклероз є досить поширеним хронічним захворюванням, що характеризується власним прогресуванням. Атеросклероз, симптоми якого проявляються на тлі поразки середніх і великих артерій через накопичення холестерину в них (що визначає причину виникнення цього захворювання), стає причиною порушення кровообігу і ряду серйозних ризиків, цим порушенням провокованих.

Загальний опис

При атеросклерозі на стінках судин утворюються атеросклеротичні бляшки (їх основу складають жирові відкладення в поєднанні з розростається сполучною тканиною). З-за цих бляшок відбувається звуження судин і подальша їх деформація. Зазначені зміни, у свою чергу, призводять до порушення циркуляції крові, а також до ураження внутрішніх органів. В основному вказаною ураженню піддаються великі артерії.

Зупинимося детальніше на картині цього захворювання. Насамперед, зазначимо, що виникнення і подальше формування атеросклерозу залежить від наступних факторів:

 • стан, в якому знаходяться судинні стінки;
 • актуальність генетичного спадкового фактора;
 • порушення в жировому (ліпідному) обмін.

Зазначений спочатку холестерин відноситься до жирів, з його допомогою забезпечується ряд різних функцій в нашому організмі. Іншими словами, його можна розглядати в якості будівельного матеріалу, використовуваного в клітинних стінках. Крім цього холестерин є складовим вітамінів і гормонів, за рахунок яких забезпечується адекватна життєдіяльність організму. Синтезується холестерин приблизно на 70% від загального своєї кількості в печінці, інша ж його частина надходить в організм через їжу.

Зазначимо, що холестерин в організмі не перебуває у вільному стані, він включений в склад специфічних комплексних сполук жирів і білка – ліпопротеїнів. Ліпопротеїни, в свою чергу, забезпечують можливість його перенесення від печінки до тканин по кровотоку. Якщо ж холестерин в організмі знаходиться в надлишковому стані, то з тканин він прямує до печінки, і саме тут відбувається утилізація надлишкового його кількості. Порушення функціонування цього механізму призводить до того, що розвивається розглянуте нами захворювання, тобто атеросклероз.

У розвитку атеросклерозу головна роль відведена липопротеинам, володіють низькою щільністю, у скороченому вигляді це ЛПНЩ. За їх рахунок забезпечується транспортування холестерину від печінки до клітин, при цьому такий транспортуванні підлягає строго певну його кількість, у іншому випадку перевищення рівня визначає серйозний ризик для можливого розвитку на цьому тлі атеросклерозу.

Що стосується зворотного транспортування від тканин до печінки холестерину, то вона забезпечується за рахунок ліпопротеїнів високої щільності, що в скороченому варіанті визначає їх як ЛПВЩ, окремий клас антиатерогенних ліпопротеїнів. Ними забезпечується очищення поверхневого шару клітин від надмірної кількості холестерину. Ризик розвитку атеросклерозу виникає при зниженому рівні холестерину ЛПВЩ і при підвищеному його рівні ЛПНЩ.

Зупинимося на вікових особливостях атеросклерозу. Так, можна відзначити, що початкового типу зміни в рамках стінок артерій (їх середній і великий калібр) відзначаються вже в молодому віці. Згодом відбувається їх еволюціонування, при якому вони перетворюються в фиброаденоматозные бляшки, вони ж, у свою чергу, часто розвиваються у віці після 40 років. Зазначене атеросклеротичне судинне ураження актуально приблизно в 17% випадків у пацієнтів віком до 20 років, у 60% – у віці до 40 років, 85% – у віці від 50 років і старше.

Надалі картина виглядає наступним чином. Артеріальна стінка піддається проникненню в її основу фібрину, холестерину і ряду речовин, за рахунок впливу яких і формується атеросклеротична бляшка. Перебуваючи в надмірній кількості, холестерин, при наданні відповідного впливу, стає причиною збільшення бляшки в розмірах, із-за чого з’являється перешкода для адекватного струму крові по судинах в області сформувався звуження. Приплив крові на цьому фоні зменшується, розвивається запалення. Також формуються тромби, вони згодом можуть відірватися, тим самим, визначаючи істотну небезпеку для судин, які є життєво важливими в нашому організмі. Обумовлюється це можливістю їх закупорки, з-за чого, у свою чергу, органи будуть позбавлені необхідного їм кровопостачання.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Артерія в нормальному стані і при ураженні атеросклеротичної бляшкою

Причини атеросклерозу

Причини атеросклерозу можуть бути самими різними, їх також прирівнюють до факторів ризику розвитку атеросклерозу, що вказує на те, що відповідність умов цих чинників збільшує ризик можливого розвитку атеросклерозу у пацієнтів. В цілому такі фактори ризику можуть бути розділені на дві основні групи в залежності від характеру впливу на них самим пацієнтом. Таким чином, причини розвитку атеросклерозу можуть бути змінними і незмінними (легко модифікувати і не легко модифікувати).

Невідмінювані (не модифікуються) причини, як можна визначити вже з їх назви, змінити неможливо тими чи іншими заходами впливу (в т. ч. і медичними). В якості таких факторів можна виділити наступні:

 • Стать. Цей фактор розглядається в якості незалежного фактора ризику в розгляді картини розвитку атеросклерозу. Атеросклероз у чоловіків розвивається приблизно на 10 років раніше, що відомо на підставі певних статистичних даних на цей рахунок при зіставленні з жіночої захворюваністю. Крім того, до досягнення 50-річного віку ризик розвитку цього захворювання у чоловіків в чотири рази вище, ніж у жінок. При досягненні порогу 50-річного віку захворюваність по обом полам зрівнюється. Дана особливість пояснюється тим, що в жіночому організмі з цього періоду починаються специфічні гормональні зміни, а забезпечувана естрогенами функція захисту зникає (тут, як можна зрозуміти, що мова йде про менопаузі і поступове зниження інтенсивності виділення зазначених гормонів естрогенів).
 • Вік. Як читач міг помітити, що з віком ризик розвитку розглянутого нами захворювання збільшується. Відповідно, чим старше людина, тим більше великий цей ризик. І, звичайно, вплинути на цей фактор також неможливо, тому він розглядається саме в цій групі. Слід зауважити, що в цілому атеросклероз як захворювання часто зіставляється зі старінням організму, тобто як одного з проявів цього процесу. Пояснюється це тим, що атеросклеротичні зміни після переходу за межі конкретного вікового періоду визначаються абсолютно у всіх пацієнтів. І, як уже зазначено, з 45-50 років ризик таких змін особливо підвищується.
 • Генетична схильність. Даний фактор ризику також є незмінним при розгляді атеросклерозу. Таким чином, особливо схильні до цього захворювання ті пацієнти, у чиїх найближчих родичів діагностована та чи інша його форма. Прийнято вважати, що генетична схильність (вона ж – спадковість) виступає і в якості такого фактора, за рахунок якого визначається відносне прискорення розвитку атеросклерозу (до досягнення 50-річного віку). Між тим, у людей, чий вік перевищує 50 років, фактор спадковості на практиці визначає незначний вплив на розвиток атеросклерозу, відповідно чіткого твердження щодо раннього розвитку цього захворювання при його наявності у родичів дати не можна.

Змінні (модифікуються) причини, у свою чергу, характеризуються тим, що на них пацієнт може вплинути. Сюди може бути віднесено коригування способу життя, лікування і т. д. Виділимо окремо актуальні для даного захворювання варіанти:

 • Артеріальна гіпертонія. Дана причина (фактор) є незалежною у розгляді розвитку атеросклерозу. Особливість впливу гіпертонії полягає в тому, що на її тлі відбувається посилення інтенсивності просочування жирами стінок артерій, що, у свою чергу, розглядається в якості початкового етапу в розвитку основного прояви атеросклерозу, атеросклеротичної бляшки. Одночасно з цим і атеросклероз, за рахунок якого зміні підлягає еластичність артерій, є чинником, що підвищує ризик розвитку у хворого гіпертонії.
 • Куріння. Даний фактор є серйозною підмогою для розвитку багатьох захворювань, і атеросклероз – не виняток. При тривалому палінні ризик розвитку розглянутої вище гіпертонії, як предрасполагающего чинника розвитку атеросклерозу, підвищується, що вже дозволяє простежити ланцюжок актуальних у цьому випадку змін. Крім цього, куріння також сприяє розвитку ІХС (ішемічної хвороби серця) і гіперліпідемії, що також прискорює процес розвитку у курців атеросклерозу. Основа впливу базується на тому негативному впливі, яке надають компоненти тютюнового диму безпосередньо на судини.
 • Ожиріння. Ще один, не менш істотний вплив фактор, що сприяє розвитку атеросклерозу. Знову ж таки, ожиріння призводить не тільки до розвитку власне атеросклерозу, але й одного з вже перелічених нами факторів, артеріальної гіпертонії, що в будь-якому випадку, як можна зрозуміти, пов’язує цей фактор з розглянутим нами захворюванням. Додатково зазначимо, що ожиріння є одним з головних факторів у розвитку цукрового діабету, також грає не останню роль у розгляді цікавлять нас модифікуються факторів.
 • Цукровий діабет. Актуальність цього фактора для пацієнтів істотно підвищує ризик розвитку і атеросклерозу (приблизно в 5-7 разів). Пояснюється такий високий ризик актуальністю порушення обмінних процесів (зокрема це стосується жирів), що провокує розвиток атеросклеротичних змін в судинах.
 • Гіперліпідемія (дисліпідемія). Даний фактор має на увазі під собою порушення в обміні жирів, що визначає його не менш суттєву роль в частині розгляду провокують атеросклероз факторів. Слід зауважити, що всі перераховані вище фактори безпосереднім чином пов’язані з дислипидемией, тобто при кожному з них актуальна проблема порушення обміну жирів. Основна роль у розвитку атеросклерозу (як, втім, й іншого типу захворювань, пов’язаних з серцево-судинною системою) відводиться такими формами порушення обміну жирів: підвищений рівень вмісту холестерину, підвищений рівень вмісту тригліцеридів і підвищений рівень вмісту ліпопротеїнів у крові.
 • Особливості харчування. На розвиток атеросклерозу зокрема впливає наявність значної кількості тваринних жирів у продуктах раціону.
 • Гіподинамія (малорухливість способу життя). Даний фактор також відіграє важливу роль у розвитку атеросклерозу, в тому числі і в розвитку раніше перерахованих станів (цукровий діабет, артеріальна гіпертонія, ожиріння). За зниженої рухової активності, як неважко здогадатися, порушуються процеси обміну вуглеводів і жирів, за рахунок чого, відповідно, підвищується ризик розвитку зазначених порушень та атеросклерозу зокрема.
 • Інфекції. Інфекційна природа розвитку атеросклерозу стала розглядатися відносно недавно. На підставі проведених досліджень було з’ясовано, що в якості двох варіантів, що представляють цей пункт в його зв’язку з атеросклерозом, можуть розглядатися цитомегаловірусна і хламідійна інфекції.

Атеросклероз: стадії

Як ми вже виділяли, патологічний процес, актуальний для атеросклерозу, зосереджується в рамках стінок артерій. Це, в свою чергу, призводить до поступового руйнування ураженої стінки. У відповідності зі ступенем ураження і його особливостями, визначаються послідовні у своєму прояві 3 стадії атеросклерозу, їх ми розглянемо нижче.

 • I стадія. В рамках її прояви утворюються ліпідні плями. Це має на увазі під собою просочування молекулами жирів стінок артерій, локалізація просочування відзначається при цьому тільки в межах обмежених ділянок стінок. Ці ділянки проявляються у вигляді жовтуватих смужок, зосереджених вздовж всієї довжини ураженої артерії. Особливості цієї стадії характеризуються тим, що симптоми атеросклерозу як такі не проявляють себе, і в цілому не виникає яких-небудь специфічних порушень, за рахунок яких можна було б визначити актуальність порушення циркуляції крові по артеріях. Прискорення формування ліпідних плям може статися внаслідок впливу розглянутих вище модифікуються факторів у вигляді ожиріння, артеріальної гіпертонії і цукрового діабету.
 • II стадія. Ця стадія визначається також як стадія липосклероза, характеризується розвитком атеросклерозу до такого етапу, в рамках якого відбувається запалення ліпідних плям, що призводить до скупчення в їх порожнинах клітин імунної системи. Ними зокрема робляться спроби очищення артеріальної стінки від встигли відкластися на ній жирів (в деяких випадках це можуть бути і мікроби). На тлі тривалого запального процесу жири, відклалися на артеріальній стінці, починають розкладатися, одночасно з цим відбувається і проростання в неї сполучних тканин. Це призводить до утворення фіброзної бляшки, що і визначає цю стадію. Поверхня такої бляшки знаходиться у дещо підвищеному положенні щодо внутрішньої поверхні ураженої судини, за рахунок чого, таким чином, відбувається звуження його просвіту, а також порушується циркуляція крові.
 • III стадія. Ця стадія є у розвитку атеросклерозу заключній, їй властиво розвиток низки ускладнень, безпосередньо пов’язаних з процесом розвитку фіброзної бляшки. Крім цього, саме з цього етапу захворювання починають проявлятися його симптоми. Ця стадія визначається як стадія атерокальциноза. Прогресування деформації бляшки на цьому етапі обумовлюється ущільненням, актуальним для неї, а також відкладенням солей кальцію в ній. Характер прояву атеросклеротичної бляшки може визначати як її стабільність, так і поступове зростання, за рахунок якого вона все також буде продовжувати піддавати деформації просвіт артерії і звужувати його. На тлі цього останнього варіанта буде, у свою чергу, провокуватися розвиток прогресуючої форми хронічного порушення в кровопостачанні того органу, який живиться за рахунок артерії, що зазнала такого ураження. Це ж зумовлює і значний ризик формування оклюзії (гострої форми закупорки), при якій перекривається просвіт судини або тромбом, або елементом розпаду бляшки, в результаті чого кровоснабжают орган або кінцівку зазнає на цьому тлі іншого типу ураження – у вигляді формування ділянки некрозу (інфаркту) або гангрени.

Атеросклероз: симптоми

Переважно ураження атеросклерозом піддається аорта (черевний і грудний відділи), мезентеріальні, коронарні і ниркові артерії, а також артерії головного мозку та нижніх кінцівок.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Основні області ураження при атеросклерозі

В рамках розвитку захворювання виділяють його безсимптомний (або доклінічний) період і період клінічний. Безсимптомний період супроводжується підвищеним вмістом бета-ліпопротеїдів у крові або підвищеним вмістом в ній холестерину, в той час як симптоми, як можна зрозуміти з визначення цього періоду, відсутні.

Що стосується періоду клінічних проявів, то вони актуальні при звуженні на 50% і більше артеріального просвіту. Це, в свою чергу, визначає актуальність трьох основних стадій періоду: ішемічна стадія, тромбонекротическая стадія і стадія фіброзна.

Ішемічна стадія характеризується тим, що при ній порушується кровопостачання певного органу. В якості прикладу можна виділити, картину перебігу цієї стадії, при якій ішемія міокарда на фоні атеросклерозу коронарних судин проявляється у вигляді стенокардії. Стадія тромбонекротическая характеризується приєднанням тромбозу артерій, які зазнали змін. Атеросклероз коронарних артерій у такому випадку може у власному протягом досягти ускладнення у вигляді інфаркту міокарда. І, нарешті, фіброзна стадія, для якої характерним є розростання сполучної тканини, що відбувається неефективно постачаються органах. Знову ж таки, при розгляді атеросклерозу коронарних артерій на цій стадії можна виділити перехід до розвитку такої патології як атеросклеротичний кардіосклероз.

Що стосується конкретних проявів атеросклерозу, то його симптоми визначаються на підставі того, який вид артерій зазнав поразки. Нижче ми розглянемо основні варіанти перебігу цього захворювання.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Особливості розвитку інфаркту міокарда при ураженні коронарної артерії атеросклерозом

Атеросклероз аорти: симптоми

Атеросклероз аорти виступає як найбільш поширеного варіанту прояви атеросклерозу, відповідно, у більшості хворих виявляється саме він. Атеросклероз може вражати різні ділянки, на підставі чого, у свою чергу, визначаються симптоми захворювання і прогноз щодо нього.

Як вам, мабуть, відомо, аорта є в нашому організмі найбільшим посудиною. Починається вона від серця (лівий шлуночок), далі розгалужується, утворюючи, тим самим, безліч дрібних судин, що поширюються до тканин і органів нашого організму. Складається аорта з двох основних відділів, які розташовуються в анатомічно різних областях. В якості таких відділів виступає черевна і грудна аорта.

Грудна аорта в аорті є початковою ділянкою, за її рахунок забезпечується кровопостачання верхньої частини нашого тіла, відповідно, це органи самої грудної клітини, шия, голова і верхні кінцівки. Що стосується черевної аорти, то вона є кінцевим ділянкою, кровопостачання за її рахунок забезпечується для органів черевної порожнини. У свою чергу, її кінцевий відділ поділений на дві основні гілки, в якості яких виступає ліва і права клубова артерія, через них кров надходить до нижніх кінцівок і органів малого тазу.

При атеросклерозі аорти поразка, для цього захворювання актуальне, охоплює або повністю аорту вздовж її довжини, або окремі її області. Симптоматика в даному випадку визначається також залежно від того, де саме локалізується патологічний процес і наскільки виражений характер набули зміни, що виникли в стінках аорти при його впливі.

В якості найбільш небезпечного ускладнення, спровокованого атеросклерозом аорти, виступає аневризма аорти. При аневризмі аорти відбувається розширення певної ділянки артерії, чого супроводжує витончення стінки судини і підвищений ризик розриву артерії, на тлі чого, в свою чергу, може розвинутися кровотеча, небезпечне для життя.

Атеросклероз грудного відділу аорти: симптоми

Тривалий час симптоматика відсутня. Нерідко атеросклероз цього відділу розвивається поряд з такими формами захворювання, як атеросклероз вінцевих артерій серця (тобто коронарних артерій), а також атеросклероз судин головного мозку.

Прояв симптоматики відзначається переважно у віці в межах 60-70 років, що пояснюється значущістю ураження стінок аорти до цього часу. У хворих з’являються скарги на пекучий біль в області грудей, підвищується систолічний артеріальний тиск, ковтання стає утрудненим, актуальні запаморочення.

В якості менш специфічних проявів симптоматики може бути відмічено раннє старіння, що поєднується з раннім появою сивини. Одночасно з цим відзначається рясність росту волосся в області вушних раковин, уздовж зовнішнього краю райдужки з’являється характерна світла смужка, на шкірі обличчя з’являються жировики.

Атеросклероз черевного відділу аорти: симптоми

Дана форма захворювання діагностується практично в половині випадків усіх можливих варіантів його прояви. Аналогічно попередній формі, тривалий час він може взагалі ніяк себе не проявляти.

Атеросклероз розглянутої області виступає в якості причини розвитку у пацієнтів такої патології як абдомінальна ішемічна хвороба. Вона, аналогічно ІХС (ішемічної хвороби), що характеризується тим, що призводить до порушення кровопостачання на тлі ураження судин атеросклерозом, що зокрема актуально для тих органів, які ці судини живлять.

Симптоматика, супутня ураження черевного відділу аорти, може проявлятися в наступному:

 • Болі в животі. Такі болі виникають після їжі, характер прояву – нападоподібний, ниючий. Як правило, вони не дуже інтенсивні, чіткою локалізацією не мають. Зникають такі болі через кілька годин самостійно.
 • Порушення травлення. Зокрема актуальні скарги на здуття живота, поява запорів і проносів (чергування станів) і на зниження апетиту.
 • Втрата ваги. Даний симптом є прогресуючим, обумовлюється стійкою формою порушення травлення.
 • Артеріальна гіпертонія (підвищений тиск), ниркова недостатність. Підвищений тиск обумовлюється тим, що порушення підлягає кровопостачання нирок. Що стосується ниркової недостатності, то вона розвивається із-за того, що поступовим чином їх нормальні тканини починають заміщатися з’єднувальними тканинами. Це, в свою чергу, визначає поступове їх омертвіння на тлі недостатності кровопостачання.
 • Тромбоз вісцеральних артерій. Дане ускладнення є смертельно небезпечним при атеросклерозі розглянутої частини аорти, більш того, воно вимагає невідкладного надання спеціалізованої медичної допомоги. При замершою судин, за рахунок яких забезпечується кровопостачання кишечника, відбувається омертвіння його петель, що призводить до масового запалення органів, зосереджених в черевній порожнині і в очеревині (що визначає перитоніт). До симптомів цього стану відносяться виражені больові відчуття, що не зникають при прийомі спазмолітиків і знеболюючих препаратів. Крім того, до больових відчуттів незабаром приєднується раптове погіршення загального самопочуття.

Атеросклероз судин головного мозку: симптоми

Дана форма атеросклерозу є не менш поширеною, поразки в цьому разі підлягають живлять головний мозок внутрішньочерепні і внечерепные судини. Вираженість симптоматики визначається на підставі ступеня ураження зазначених судин. Через атеросклерозу судин головного мозку поступово пригнічується діяльність нервової системи, можуть виникнути психічні порушення або інсульт.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Особливості ураження бляшкою і тромбом при інфаркті та інсульті

Перші прояви симптоматики даної форми атеросклерозу діагностуються 60-65-річному віці пацієнтів, при цьому їх інтерпретація зводиться у більшості випадків лише до проявів ознак старіння організму. Між тим, правильним таке переконання є лише частково. Саме по собі старіння є незворотнім фізіологічним процесом, в той час як атеросклероз виступає в якості конкретного типу захворювання, протягом якого до досягнення нею певних меж визначає можливість лікування, а також реалізації на його адресу певних профілактичних заходів.

Тепер же перейдемо до симптоматиці. В якості початкових проявів атеросклерозу цієї форми виступають епізодичні напади «ішемічної атаки», в рамках якої проявляються у відносній ступеня стабільні неврологічні симптоми. Сюди, зокрема, відносяться порушення чутливості, які можуть виявлятися або в її зниження з однією з сторін тіла, або повної втрати. Також відзначаються порушення рухів у формі парезів (часткове утрачивание м’язової сили) і паралічів. Крім цього можуть відзначатися порушення слуху, зору і мови. Перерахована симптоматика, між тим, проявляється протягом короткого часового проміжку, по закінченні якого вона зникає.

При вираженій формі прояви атеросклерозу судин головного мозку нерідко розвивається інсульт, при якому відбувається омертвіння певної ділянки тканин мозку. Цей стан характеризується стійким проявом симптоматики, вже розглянутої нами (втрата чутливості, параліч, втрата мови), воно піддається лікуванню в незначній мірі.

В якості інших проявів симптоматики атеросклерозу цієї форми можна відзначити розлад вищої нервової діяльності в тій чи іншій формі (зокрема це стосується інтелектуальних здібностей і пам’яті), змін у характері (прискіпливість, примхливість тощо), порушення сну, розвиток депресивних станів.

Відсутність адекватного лікування може призвести до недоумства (стареча деменція). Воно, в свою чергу, є важким і, на жаль, незворотних проявом зниження властивих головного мозку вищих функцій.

Інсульт є найбільшою небезпекою даного захворювання. Даний стан є за своєю суттю станом, аналогічним інфаркту міокарда станом, при якому відбувається омертвіння тканин. Стан це супроводжується підвищеною летальністю, а також частою інвалідизацією пацієнтів.

Слід зауважити, що в деяких випадках симптоми, що вказують на атеросклероз артерій головного мозку, буває досить складно диференціювати, наприклад, від симптоматики, що виявляється при гіпертонічній енцефалопатії або від актуальних порушень мозкового кровопостачання внаслідок розвитку захворювань хребта дегенеративного масштабу (наприклад, остеохондроз). Насправді ж часто буває так, що у пацієнтів групи старечого віку актуальні багато захворювань, з якими можна було б сплутати атеросклероз, тому діагностика цього захворювання, визначає необхідність у комплексному підході до цього процесу.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Ураження мозку при інсульті: омертвіння тканини головного мозку

Атеросклероз судин нижніх кінцівок: симптоми

Аналогічно розглянутим нами раніше формами, атеросклероз нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз) тривалий час нічим себе не проявляє, і це триває до тих пір, поки циркуляція крові по судинах не буде порушена серйозним чином на тлі розглянутого нами захворювання.

В якості класичного, можна сказати, симптому, в даному випадку розглядаються болі, які виникають при ходьбі в м’язах нижніх кінцівок. У цього симптому є відповідне його прояву визначення – «переміжна кульгавість» (що пояснюється періодичними зупинками під час ходьби через виникають больових відчуттів для зниження їх інтенсивності). Болі виникають у даному випадку з-за того, що функціонують в м’язах відзначається нестача кисню, що, в свою чергу, відбувається через специфіку самого атеросклерозу.

Що примітно, артеріальна недостатність, що виникає при даній формі атеросклерозу, негативним чином позначається не тільки на функціях, властивих ніг, але вона ж виступає і в якості причини розвитку трофічних порушень, при яких порушення зокрема підлягає харчування нижніх кінцівок. Проявлятися трофічні порушення можуть у випаданні волосся і в змінах шкіри (витончення, блідість). Нігті піддаються деформації, стають ламкими. При важких випадках атеросклероз ніг супроводжується не тільки атрофією м’язів, але і формуванням трофічних виразок у поєднанні з гангреною.

Артеріальна недостатність ніг проявляється у відповідності з порушеннями, які визначають основні чотири її стадії.

 • I стадія. В даному випадку болю в ногах проявляються тільки в поєднанні зі значними фізичними навантаженнями (наприклад, це може бути ходьба на тривалі відстані (від одного кілометра і більше)).
 • II стадія. В даному випадку гранична відстань для виникнення болю скорочується, складаючи не більше 200 метрів, після подолання яких, відповідно, біль і з’являється.
 • III стадія. Тут вже біль виникає при ходьбі в межах відстані не більше 25 метрів, а то й зовсім в стані спокою.
 • IV стадія. На цій стадії у хворих формуються трофічні виразки, розвивається гангрена області нижніх кінцівок.

В якості ще однієї ознаки, відповідного проявів атеросклерозу, розглядається зникнення пульсу, яке відзначатиметься в області артерій нижніх кінцівок (це може бути область з задньої сторони внутрішньої щиколотки, область підколінної ямки або область стегна).

Тромбоз клубових артерій і кінцевої частини черевної аорти провокує розвиток синдрому Лериша.

Синдром Лериша супроводжується порушенням циркуляції крові, актуальним для артерій нижніх кінцівок, а також для органів, зосереджених в області малого тазу. Досить часто цей синдром розвивається на тлі атеросклерозу аорти. Прояви цієї патології аналогічні проявам, що виникають при атеросклерозі судин ніг.

Крім цього, може розвинутися імпотенція, що, як зрозуміло, є актуальним для чоловіків. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок може виступати в якості серйозного роду трофічних порушень, безпосереднім чином стосуються кінцівок (ніг), що також може призвести до розвитку гангрени, і, в кінцевому рахунку, до втрати одного з них. Відповідно, будь-небезпечна ознака може служити приводом для звернення до фахівця.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Атеросклероз судин нижніх кінцівок: особливості ураження

Атеросклероз вінцевих артерій серця: симптоми

Ця форма захворювання виступає в якості основної причини розвитку у хворих на ішемічну хворобу серця, яка, в свою чергу, розвивається на тлі порушення кровопостачання серцевого м’яза. Інфаркт міокарда і стенокардія – патології, що безпосередньо залежать від ступеня розвитку атеросклерозу, що уражає артерії серця. Таким чином, при частковій закупорці розвивається ішемічна хвороба (тій чи іншій ступеня тяжкості власного прояви), а при повній розвивається інфаркт міокарда.

Зупиняючись на особливостях цієї патології, якою є атеросклероз вінцевих артерій серця, виділимо особливості кровопостачання серця. Забезпечується вона зокрема за рахунок двох вінцевих артерій, які ідуть від аорти. При будь-якому порушенні, що виникає в ході циркуляції крові по коронарних (вінцевих) артерій, порушується, відповідно, і робота серцевого м’яза. Це, в свою чергу, може спровокувати інфаркт.

Найчастіше порушується циркуляція крові на тлі атеросклерозу коронарних артерій. У цьому разі зазначеної патології супроводжує процес утворення щільних бляшок, за рахунок яких поступово відбувається деформація і руйнування стінки артерії при одночасному звуженні її просвіту (типова картина перебігу атеросклерозу). Симптоми атеросклерозу вінцевих артерій відповідають тим симптомам, які проявляються при ІХС, проте основною причиною в будь-якому випадку є саме атеросклероз.

Основні прояви симптоматики, відповідно, в цьому випадку полягають у розвитку стенокардії та ІХС, в якості ускладнень атеросклерозу судин серця виступає кардіосклероз та інфаркт міокарда. Напад стенокардії, що виявляється при розглянутій формі атеросклерозу, характеризується наступними проявами симптоматики:

 • поява пекучої, стискаючого болю в області грудної клітини; поширення такого болю до лівого плеча і до спини; виникнення – при виникненні стресових ситуацій або при фізичному навантаженні;
 • задишка з’являється відчуття нестачі повітря, супроводжується воно зазвичай зазначеним вище больовим приступом; в деяких випадках виникає необхідність у прийнятті сидячого положення, тому як в лежачому хворий просто починає задихатися);
 • в якості можливого варіанту доповнення картини нападу розглядається поява таких симптомів, як головний біль, нудота, блювота і запаморочення.

Лікування нападу стенокардії забезпечується за рахунок прийому хворим нітрогліцерину, більше того, саме цей препарат є основним у розгляді екстреного купірування нападу.

При ускладненні у вигляді інфаркту міокарда у хворих з’являються інтенсивні больові відчуття, що нагадують ті, які виникають при стенокардії. Відмінністю є те, що використання нітрогліцерину не визначає відповідного ефекту. В якості доповнюючих проявів симптоматики відзначається сильна задишка, хворий може втратити свідомість. Прояв серцевої недостатності характеризується власною різкістю.

Якщо ж проявляється таке ускладнення як кардіосклероз, серцева недостатність при ньому проявляється поступовим чином, чому сприяє зниження фізичної активності у поєднанні із задишкою та виникненням набряків.

Визначення специфічних ознак, відповідних атеросклерозу коронарних артерій, може бути зроблено лише з використанням спеціальних діагностичних методик.

Атеросклероз мезентеріальних судин: симптоми

Дана форма атеросклерозу виявляється переважним чином з боку верхніх відділів живота. Час прояву симптоматики, яка, насамперед, полягає в появі больових відчуттів, в основному припадає на пізні години, зокрема після вечері. Тривалість прояви болю може становити як кілька хвилин, так і досягати години. В якості супутніх проявів симптоматики може також спостерігатися здуття живота, відрижка, може виникнути запор. Біль при атеросклерозі, якщо порівнювати її з больовим синдромом, супутнім виразкової хвороби, не настільки тривала в прояві.

До основних симптомів, супутніх атеросклерозу в даній формі, відносяться наступні прояви:

 • здуття живота;
 • помірне прояв хворобливості, яка визначається при промацуванні області живота;
 • легка напруженість м’язів в області передньої черевної стінки;
 • ослаблення перистальтики або повна її відсутність.

Перелічені прояви визначають в якості такого стану як «грудна жаба». Воно розвивається через невідповідність між необхідним для забезпечення кровопостачання органів травної системи об’ємом крові та фактичним обсягом, який, як можна зрозуміти, є недостатнім для цього.

В якості одного з ускладнень даної форми атеросклерозу може бути відзначений тромбоз, що розвивається в мезентеріальних судинах. Як правило, з’являється він раптовим чином, супроводжуючись наступної супутньої симптоматикою:

 • постійні больові відчуття блукаючого або розлитого характеру, що виникають у животі;
 • больові відчуття в області розташування пупка;
 • нудота, багаторазова блювота (з домішкою жовчі; може бути присутнім і кров, яка зазначається у такому випадку і в калі);
 • запор, метеоризм (гази).

Нерідко тромбоз мезентеріальних судин завершується розвитком гангрени кишечника, яка, в свою чергу, супроводжується вираженою симптоматикою перитоніту.

Атеросклероз ниркових артерій: симптоми

Дана форма атеросклерозу стає причиною розвитку стійкої форми ішемії, вона ж, у свою чергу, виступає в якості фактора, що провокує розвиток стабільно високої форми артеріальної гіпертензії.

Деякі випадки перебігу атеросклерозу ниркових артерій супроводжуються відсутністю симптоматики. Між тим, частіше картина захворювання проявляється у формі розвитку атеросклеротичних бляшок при одночасному звуженні просвіту області ниркової артерії, на тлі чого розвивається вторинна форма артеріальної гіпертензії.

При ураженні лише однією з ниркових артерій можна говорити про повільному прогресуванні цього захворювання, передовим проявом симптоматики стає в цьому випадку підвищений артеріальний тиск. Якщо ж поширення процесу зачіпає відразу обидві артерії, то це, в свою чергу, зумовлює розвиток захворювання з такого типу, при якому артеріальна гіпертензія є злоякісною, характеризується стрімким прогресуванням і серйозним погіршенням загального стану пацієнта.

Супутніми проявами симптоматики можуть бути біль у животі і біль в області попереку. Тривалість больових відчуттів проявляється по-різному, в одних випадках складаючи близько декількох годин, в інших – близько кількох днів. Також може з’явитися нудота і блювота.

Атеросклероз: симптоми і лікування
Стеноз (звуження) ниркових артерій і область розташування атеросклеротичної бляшки”

Діагностування

Первинна діагностика атеросклерозу здійснюється терапевтом в рамках стандартного щорічного огляду пацієнта з даного напрямку. Для цього вимірюється тиск, виявляються фактори ризику, що сприяють розвитку атеросклерозу, вимірюється індекс маси тіла.

В якості міри уточнюючого характеру можуть бути застосовані наступні методи дослідження:

 • ЕКГ (ехокардіографія) у поєднанні з УЗД аорти та серця, а також зі спеціальними навантажувальними тестами;
 • Інвазивні методи дослідження (коронарографія, ангіографія, внутрішньосудинне ультразвукове дослідження);
 • Дуплексне сканування, триплексне сканування (дослідженню підлягає кровотік за допомогою ультразвукової візуалізації судин);
 • МРТ (магнітно-резонансна томографія), за допомогою якої проводиться візуалізація атеросклеротичних бляшок і стінок артерій.

Лікування

Лікування атеросклерозу ґрунтується на ряді принципів:

 • вплив на інфекційні збудники;
 • реалізація заходів замісної терапії (актуально для жінок у період менопаузи);
 • посилення виведення з організму холестерину, а також його метаболітів;
 • обмеження надходження холестерину в організм, зниження синтезу холестерину клітинами.

Коректувань на цьому тлі підлягає спосіб життя, додатково призначається дієта, в якій, як можна зрозуміти, максимального виключенню підлягають продукти, що містять холестерин.

Що стосується медикаментозного лікування, то воно грунтується на прийомі наступних типів препаратів:

 • нікотинова кислота в поєднанні з її похідними (забезпечення можливості за їх рахунок зниження холестерину і тригліцеридів у складі крові, а також підвищення вмісту ліпопротеїдів з підвищеною щільністю);
 • фібрати (препарати цієї групи забезпечують зниження синтезу власних жирів організмом);
 • статини (забезпечують можливість зниження холестерину найбільш ефективним чином за рахунок впливу на процеси їх виробництва самим організмом);
 • секвестранты (забезпечують зв’язування і виведення з кишечника жовчних кислот при зниженні холестерину і жирів в клітинах).

Атеросклероз може зажадати в окремих випадках і хірургічного лікування, що актуально при серйозній загрозі або при розвитку гострої форми закупорки тромбом або бляшкою артерії. Для цього може бути проведена ендартеректомія (відкрита операція на артерії) або ендоваскулярна операція (дилатація артерії, установка в області звуження стента, за рахунок якого забезпечується перешкода для подальшого закупорки). Виражена форма атеросклерозу з ураженням судин серця, на тлі якого може розвинутися інфаркт міокарда, що вимагає проведення аортокоронарного шунтування.

В якості визначального чинника подальшого стану, на підставі якого розглядається прогноз при атеросклерозі, виступає образ життя пацієнта. Якщо в органах починають на фоні захворювання розвиватися ділянки некрозу в поєднанні з гострими розладами кровообігу, прогноз погіршується.

При появі симптомів, що вказують на атеросклероз, знадобиться відвідати терапевта, судинного хірурга, кардіолога, невролога та нефролога.